III. Valná hromada 15.3. 2015

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

Datum:  15. 3. 2015                                     

Přítomni:

Ptáček, M. Richterová, Marabetti, Formanová, Mikmeková, Prokšová, Šitavancová, Burešová, Mikmek, Surma, Surmová, Kuruc, Kurucová

Omluveni:

Sandroni, Chudoba, I. Richterová, Pacholíková       

Zápis z jednání:

Program:

 1. Přijetí nových členů
 2. Odstoupení předsedkyně občanského sdružení
 3. Přijetí rezignace
 4. Zhodnocení činnosti za uplynulých deset let občanského sdružení
 5. Volba Správní rady – statutár a zástupce statutára
 6. Volba kontrolní komise
 7. Změna stanov, změna názvu a změna sídla občanského sdružení
 8. Další činnost občanského sdružení
 9. Diskuse

Usnesení

Ad 1) Byli přijatí nový členové:

 1. Mgr. Radomír Surma akad. mal. rest.
 2. Mgr. Marie Surmová
 3. Lubomír Mikmek
 4. Bc. Ondřej Mikmek
 5. Jitka  Šitavancová
 6. Bc. Tereza Konečná
 7. Mgr. Věra Burešová
 8. Mgr. Miloš Kuruc
 9. Mgr. Miroslava Kurucová

Ad 2) Alžběta Marabetti odstupuje ze své funkce předsedkyně z důvodu pracovního vytížení

Ad 3) Na základě písemné žádosti byla přijata rezignace p. Sandroniho na členství ve spolku

Ad 4)

 • Na římskokatolické faře ve Slatinicích, byly zařízeny 2 místnosti (včetně nového nábytku, kamen atd.).
 • Uspořádání některých akcí ve farnosti Slatinice (dětské dny, promítání, pouť ke sv. Antoníčkovi, noc kostelů atd.)

Ad 5) Volba do funkce statutára občanského sdružení proběhla ve dvou kolech. Voleb se účastnilo 13 členů. Sčítací komisi tvořili Mikmek a Kurucová. Nominování byli: M. Richterová, Marabetti, Surmová, Surma, Kuruc.

 • Výsledky prvního kola:

Richterová 6 hlasů

Kuruc 5 hlasů

Marabetti 2 hlasy

 • Výsledky druhého kola:

Richterová 6 hlasů

Kuruc 7 hlasů

Statutárem občanského sdružení se stal Miloš Kuruc, jeho zástupcem se stala Marie Richterová

Ad 6) Volba do kontrolní komise proběhla v jednom kole. Voleb se účastnilo 13 členů. Sčítací komisi tvořili Mikmek a Kurucová. Nominování byli: Ptáček, Marabetti, Formanová, Mikmeková, Prokšová, Šitavancová, Mikmek, Surma, Surmová, Kurucová

 • Výsledky hlasování:

Šitavancová 4 hlasů

Formanová 3 hlasy

Mikmeková 3 hlasy

Ptáček 2 hlasy

Kurucová – 1 hlas

Členy revizní komise se staly: Šitavancová (předsedkyně), Formanová, Mikmeková

Ad 7) Ke změně stanov občanského sdružení nedošlo. Hlasovalo se o změně názvu a změně sídla. Byl navržen název: Naděje Slatinice z.s. . Sídlo spolku Naděje Slatinice z.s. na adrese: Římskokatolická fara Slatinice 33, 783 42. Název i změna sídla byla všemi přítomnými jednohlasně schválena.

Ad 8)

 • 22. 3. 2015 v 16,00 hod. se bude na obecním úřadě Slatinice konat přednáška o Keni
 • Noc kostelů 29. 5. 2015 bude mít na starosti Surmová. Prohlídku věže kostela zajistí a o bezpečnost se postará Mikmek. Mělo by se promítat několik krátkých šotů na téma zasvěceného života v církvi.
 • 28. 3. 2015 v 8,00 hod. brigáda na úklid kolem kostela
 • Zpracovat vizi na využití fary
 • Zpracovat vizi na využití zahrady (včetně oplocení, sázení nových stromků atd.)

Ad 9)

 • zřízení nadace
 • veřejná sbírka
 • propagace občanského sdružení
 • příprava nové nájemné smlouvy
 • vyhledání pomoci od právního a ekonomického poradce
 • každý s polek, který působí v obci, může jednat se zastupitelstvem obce ze svého titulu
 • výpomoc při Noci kostelů 2015 (divadelní spolek, skauti)
 • v rámci pomoci farnosti Slatinice se Mikmek (obecní úřad) a Kuruc (občanské sdružení) nabídli k realizaci skácení vzrostlých stromů kolem kostela, po domluvě se správcem farnosti otcem Kulíškem
 • poděkování za velký kus práce při brigádě na farní zahradě dne 14. 3. 2015