Valná hromada 2005 - 2006

Občanské sdružení SPES Slatinice

II. VALNÁ HROMADA 17.11.2005

Přítomni : A.Marabeti, B.Prokšová, M.Richterová, H.Mikmeková,

H.Pacholíková, L.Formanová, P.A.Ptáček, K.Sandroni,

Ing.P.Chudoba,

Omluveni : I.Richterová

Hosté : H.Sandroni

1. Informace pro členy o činnosti občanského sdružení

9.11.2004 Provedena registrace občanského sdružení, přiděleno IČO.

30.11.2004 Zaslány stanovy občanského sdružení do Itálie za účelem navázání

partnerství.

25.3.2005 Jednání správní rady

červen 2005 Setkání A.Marabeti s p.G.Marabeti v Partinicu (Itálie)

- italské obč. sdružení Speranza čeká na schválení projektu o navázání partnerství s naším občanským sdružením

- po schválení projektu navštíví p.G.Marabeti ČR a domluvíme se

na spolupráci

září 2005 Italské občanské sdružení Speranza žádá zaslání informací o

profesích členů našeho občanského sdružení – tyto informace

byly zařazeny do profesní databáze.

16.9.2005 Jednání správní rady

2. Informace o hospodaření občanského sdružení

Příjmy

10 x 200,- Kč členské příspěvky

100,- Kč dar od p.Jankůje

celkem 2100,-Kč

Výdaje

2237,20 Kč překlad stanov do angličtiny

12,- Kč fotokopie

83,- Kč poštovní služby

22,- Kč poštovní služby

celkem 2764,20 Kč

Stav financí občanského sdružení ke dni 16.11.2005 činí - 664,20 Kč

3. Plány občanského sdružení na příští rok

- budeme se nadále snažit o navázání partnerství s občanským sdružením Speranza z Partinica (Itálie)).

- spolupráce s dobrovolnou charitou Těšetice

- spolupráce s farností Slatinice

Ve Slatinkách dne 20.11.2005

Zapsala : Alžběta Marabeti

Občanské sdružení SPES Slatinice

Zápis z jednání správní rady dne 25.3.2005

Přítomni : A.Marabeti, K.Sandroni , I.Richterová, Ing. P.Chudoba

Omluveni : H.Pacholíková

1. Informace o dosavadní činnosti

- občanské sdružení spolupracovalo na Tříkrálové sbírce pro Charitu

- v otázce navázání partnerství s italským občanským sdružením zatím

žádné změny.

2. Plány pro další činnost

- v červnu plánovaná návštěva A.Marabeti Itálie a setkání s p.G.Marabeti.

Ve Slatinkách 26.3.2005

Zapsala : Alžběta Marabeti

Občanské sdružení SPES Slatinice

Zápis z jednání správní rady ze dne 16.9.2005

Přítomni : A.Marabeti, H.Pacholíková, K.Sandroni, I.Richterová

Omluveni: Ing.P.Chudoba

1. Informace o dosavadní činnosti

- A.Marabeti navštívila Itálii, jednala s panem G.Marabeti, zatím bez úspěchu. Italské obč. sdružení stále čeká na schválení projektu o navázání partnerství s námi.

- pomáhali jsme dobrovolné charitě Těšetice při vyplňování dotazníků.

2. Plány pro další činnost

- zorganizovat II. valnou hromadu v listopadu 2005

Ve Slatinkách dne 18.9.2005

Zapsala : Alžběta Marabeti

Občanské sdružení SPES Slatinice

Zápis z jednání správní rady ze dne 1.3.2006

Přítomni : A.Marabeti, K.Sandroni, I.Richterová , Ing.P.Chudoba

Omluveni : H.Pacholíková

1. Informace o dosavadní činnosti

- spolupráce s Charitou na tříkrálové sbírce

- zatím žádné novinky ohledně navázání partnerství s italským občanským sdružením.

2. Plány pro další činnost

- A.Marabeti chystá cestu do Itálie, bude jednat s G.Marabeti

Ve Slatinkách dne 5.3.2006

Zapsala : Alžběta Marabeti

Občanské sdružení SPES Slatinice

Zápis z jednání správní rady ze dne 27.9.2006

Přítomni : A.Marabeti, K.Sandroni, H.Pacholíková, Ing.P.Chudoba

Omluveni : I.Richterová

1. Informace o dosavadní činnosti

- Jednání A.Marabeti s p.G.Marabeti v Itálii nadále neúspěšné, italskému obč. sdružení se nedaří získat dotace na navázání partnerství s námi.

- spolupráce s farností Slatinice na pořádání dětského dne

2. Plány pro další činnost

- zaregistrovat naše obč. sdružení do Evidence nestátních neziskových organizací (NNO)

- svolat III. valnou hromadu na listopad 2006

Ve Slatinkách dne 28.9.2006

Zapsala : Alžběta Marabeti